Rudhan Restaurants

Školenia

Ponúkame svojim zákazníkom využitie našich priestorov za účelom


Business seminar

  • Obchodných stretnutí
  • Odborných školení
  • Preškoľovanie zamestnancov
  • Promo akcie

Ponúkame Vám a Vaším obchodným partnerom, kolegom a zamestnancom, kompletný gastro servis : raňajky, obed, koffee break.

Pripravujeme viacúčelový kongresový priestor s kapacitou 200 osôb s komplet Audio, Video vybavením.

Oslovte nás!