Rudhan Restaurants

Doprava jedál

Firma zabezpečuje distribúciu vyrobeného jedla pre organizácie vo vlastných automobiloch, ktoré sú na túto činnosť hygienicky prispôsobené.


Jedlá sa prepravujú v gastronádobách a izotermických boxoch určených na prepravu jedla, kde sa udržuje výdajná teplota jedla. Distribuujeme jedlá pre firmy pri cateringových akciách.

Pri väčšom objeme aj jednotlivo, súkromným osobám pri :

  • Rodinných oslavách doma
  • Stavebných prácach pri dome
  • Karoch v mieste úmrtia
Oslovte nás!

city_kitchen_-_black_miso_cod_bento